İnsan Kaynakları Politikası
Coşkunöz Holding, rekabet gücünü arttırmak, kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla sektördeki lider konumunu sürdürmek ve “Sınırsız Şekillendirme” vizyonu ile şirketlerini geleceğe taşımak için İnsan Kaynakları Yönetimi’ni iş stratejilerinin odağında konumlar ve tüm İK uygulamalarını birbirine bağlı, bütünleşik bir sistemde yönetmeyi hedefler.
 
Bu doğrultuda İnsan Kaynakları süreçlerimizi iş önceliklerimizin ve hedeflerimizin odağında tutarak;
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dahilinde iş süreçlerini şekillendiren,
  • Sürekli iyileşme ve gelişim için çalışanlarına nitelikli ve etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunan,
  • İç yeteneklerine odaklanarak çalışanlarının sırasıyla; potansiyellerini fark etmesi, geliştirmesi ve kullanabilmesi için eğitim ve gelişim ortamı yaratan,
  • Çok kültürlülük ile yoğrulmuş farklılıkları bir fırsat olarak gören ve çeşitlilik ile beslenen bir çalışan profili barındıran,
  • Ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini destekleyen,
  • Öğrenmeye açık olma anlayışı ile şirket kültürüne yeni gelişmeleri entegre eden,
  • Çalışanın iş-özel yaşam dengesini destekleyen,
  • Bireysel, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile toplumun refahına hizmet etmeyi amaçlayan
bir yaklaşım içinde olmayı ve uygulamalarımızı sürekli bu amaçlar doğrultusunda iyileştirmeyi hedefleriz.