Kalite Politikası

Coşkunöz Metal Form A.Ş., Coşkunöz-MA A.Ş. , Coşkunöz Dış Ticaret A.Ş. müşterilerine en iyi hizmeti sunmak ve beklentilerinin ötesinde çözümler yaratmak için müşteri odaklı yaklaşımı stratejilerinin merkezinde konumlandırır.

Bu yaklaşımın başarısı için, insan kaynağının vazgeçilmez ve en önemli değeri olduğunu bilerek çevreye olan sorumluluğun bilincinde, sürekli gelişim ve kalite odaklı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler.

Yalın Yönetim felsefesi ve nitelikli iş gücü ile ile süreçlerini uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde sürekli iyileştirir, bilgi sistemleri ile destekler, değer katan yenilikçi ve yaratıcı çalışmaları cesaretlendirir ve Ar-Ge yaklaşımını stratejik öncelik olarak belirler.

Bu hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak  risk ve fırsatları değerlendirme yaklaşımı ile bütünleşik Kalite Yönetim Sistemlerini kurar ve geliştirir.

Bu çerçevede, müşteri isteklerine en uygun, en ekonomik ve en hızlı çözümleri tutkuylageliştirip üreteceğimizi ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı sürdürülebilir şekilde yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.