Kalite Politikası
Coşkunöz Metal Form A.Ş., Coşkunöz-MA A.Ş., Coşkunöz Dış Ticaret A.Ş. müşterilerine en iyi hizmeti sunmak ve beklentilerinin ötesinde çözümler yaratmak için müşteri odaklı yaklaşımı stratejilerinin merkezinde konumlandırır.
 
Bu yaklaşımın başarısı için, insan kaynağının vazgeçilmez ve en önemli değeri olduğunu bilerek sürekli gelişim ve kalite odaklı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler.
 
Yalın Yönetim felsefesi ve nitelikli iş gücü ile süreçlerini uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde sürekli iyileştirir, bilgi sistemlerini destekler, değer katan yenilikçi ve yaratıcı çalışmaları cesaretlendirir ve AR-GE yaklaşımını sratejik öncelik olarak belirler.
 
Bu hedeflere ulaşmak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak bütünleşik Kalite Yönetim Sistemlerini kurar ve geliştirir.
 
Bu Çerçevede, müşteri isteklerine en uygun, en ekonomik ve en hızlı çözümleri tutkuyla geliştirip üreteceğimizi ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı sürdürülebilir şekilde yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.