Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası
Coşkunöz Metal Form A.Ş olarak;
  • Tüm  faaliyetlerimizde çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini uygulamayı, performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ile uygulanabilir diğer şartlara uymayı,
  • Coşkunöz adına çalışanları korumayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı  sağlamayı,
  • Riskleri kontrol altına almada risk kontrol hiyerarşisini uygulamayı,
  • Çevreyi korumak için doğal kaynakları verimli kullanmayı ve kirliliği önlemeyi,
  • Başta sac atığı olmak üzere faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm atık miktarlarını kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
  • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünler ve hizmetler satın almayı,
  • Proseslerimizin tasarımında ve değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji verimliliği kültürünün geliştirilmesi için, Coşkunöz adına çalışanların eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve katılımlarını sağlamayı,
  • Hedeflere ulaşmak için gereken kaynak ve bilgiyi sağlamayı
 
taahhüt ederiz.