Coşkunöz Eğitim Vakfı

1988’den bu yana ülke sanayisine nitelikli iş gücü yetiştirmek için kesintisiz hizmet veren Coşkunöz Eğitim Vakfı; teorik ve pratik uygulamaya yönelik derslikler, atölyeler, bilgisayar salonları, konferans salonları, kütüphane ve diğer sosyal yaşam alanları ile çağdaş eğitim standartlarına uygun bir donanımla faaliyetlerini sürdürmektedir. “Mesleki ve Teknik Eğitimler”, Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın ilk ve en önemli eğitim projesi olma özelliğine sahiptir ve bugüne kadar katılım sağlayan yaklaşık 7.500 kişiden birçoğu çeşitli sanayi kuruluşlarında çalışmaktadır (veya istihdam edilmiştir). Bunun dışında birçok ulusal ve uluslararası eğitim projelerini hayata geçiren Coşkunöz Eğitim Vakfı “şekillendirilmiş eğitim modeli” ile kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre eğitimler düzenlemekte ve Sosyal Sorumluluk kapsamında bir süreklilik sağlamaktadır.

www.bucosev.com